پله پیچ یا پله گرد

پله پیچ یا پله گرد

آیا تا به الان به شباهت یا تفاوت، معنایی و ساختاری این دو کلمه پله پیچ یا پله گرد در توصیف این دو مدل پله دقت کرده اید؟
اینطور به نظر میاید که تفاوت شفاف و قطعی بین این دو کلمه وجود ندارد.
چه در میان عوام و چه درمیان متخصصان و گاهی بین این دو،
معادل و هم معنی تلقی می شوند و گاهی هم تعاریف جدایی برای آنها ارائه داده میشوند
قصد نداریم به درست بودن یکی از این تعریف ها پافشاری کنیم.
بلکه می خواهیم بخشی از نظرات و تعاریفی را که جمع آوری کرده ایم
ارائه کرده و تصمیم گیری در این مورد را به شما واگذار کنیم.
البته در پایان دیدگاه خود را هم در این زمینه ارائه میدهیم.

پله پیچ همان پله حول لوله میباشد و گرد به تمام حالات پله های دایره ای شکل با یک یا چند تغییر مسیر گفته می شود.

 پله پیچ شعاع کمتری دارد و به دایره کامل نزدیک تر میباشد

شعاع پله پیچ بیشتر میباشد.

 پله پیچ یک مسیر مشخص و یکنواخت را همراهی میکند و درحقیقت دارای یک کانون میباشد ولی پله گرد می تواند دو کانون و یا بیشتر داشته باشد.

با توجه به معلوم بودن تعریف پله مستقیم،
پله گرد پله ای کوچک میباشد که حول یک مرکز امکان دارد
یک یا چند دور بسته به نیاز ارتفاعی فضا بچرخد و با توجه به مجزا شدن این دو نوع پله، باقی پلکان ها از نوع پیچ میباشند.

در کل هر پله ای که قوس دارد را پله گرد میگویند،
نوعی پله گرد که چرخش ۳۶۰ درجه دارد، پله مارپیچ نام دارد
که این پله ها وقتی از بالا دیده شوند مانند شکل صدف حلزون میباشند و به این دلیل اصطلاحاً آنها را حلزونی و یا اسپیرال نیز میگویند.

در برخی منابع نیز با بکار بردن «یا»
در میان این دو کلمه آنها را معادل یکدیگر میدانند و در برخی دیگر با ذکر «و» بین آن دو،
از لحاظ ساختاری و معنایی هویتی مجزا برای آنان قائل میباشند.
اما به راستی تفاوت میان آنها وجود دارد یا نه؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
این پست توصیه می شود

نظرات