پله پیچ دو محور ورق

انواع پله گرد و پله پیچ:

پله پیچ دو محور ورق

  1. پله دو محور باکس
  2.  پله ورقی
  3.  پله زیر محور تک
  4.  پله دوبل و کناری
  5. محور مرکزی ساده و برش خورده
  6. پله تک محور کنسولی
  7.  پله تیرآهنی(راه پله طاق ضربی)

 

پله پیچ

 

 تولید انواع مختلف پله گرد :

کاربرد

پله ها با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد تجاری و یا کاربرد مسکونی برای یک ساختمان بزرگ می باشد.

محدودیت ابعاد

شعاع داخلی راه پله بهتر است از 55 سانتی متر کمتر نباشد.

کاربرد 

راه پله ها با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی می باشد، این راه پله یک راه پله اقتصادی است.
محدودیت ابعاد 

شعاع داخلی راه پله بهتر است از 55 سانتی متر کمتر نباشد.

کاربرد

راه پله بسیار شیک و مدرن بدون محدودیت در کاربرد می باشد.

مناسب برای انواع محیط با اندازه های متفاوت.

این مدل به ویژه در شرایطی که راه پله بایستی به صورت مرکب اجرا شود ایده آل می باشد.
محدودیت ابعاد

شعاع داخلی محور راه پله نباید از 85 سانتی متر کمتر باشد.

کاربرد 

راه پله  با شعاع کم و عرض کم کف راه پله،

جایگزین متناسبی برای راه پله محور مرکزی ساده و محور مرکزی برش خورده می باشند، مناسب برای گرفتن تکیه گاه میانی است.

کاربرد 

در صورتی که کارفرما اصرار به راه پله غیر دکوراتیو دارد اجرا می گردد.
محدودیت ابعاد 

شعاع داخلی راه پله نباید از 55 سانتی متر کمتر باشد.

کاربرد 

راه پله با شعاع بسیار کم بیشتر با کاربرد تجاری و یا کاربرد مسکونی برای رفتن به شاه نشین یا بهارخواب کاربرد دارد.
محدودیت ابعاد 

شعاع خارجی راه پله نباید از 75 سانتی متر کمتر باشد

کاربرد 

راه پله با شعاع کم و عموماً با کاربرد تجاری کاربرد دارد.
محدودیت ابعاد 

شعاع خارجی راه پله نباید از 95 سانتی متر کمتر باشد.

 

پله پیچ دو محور ورق،آذین استپ

این پست توصیه می شود

نظرات