پله فرار

پله فرار چیست

معمولاً در ایران به پله فرار، به اشتباه راه خروج اضطراری میگویند،
این در حالی است كه راه خروج معمولی و راه خروج اضطراری در اصل تفاوت زیادی با یكدیگر ندارند.
پله فرار، در واقع تنها راه نجات ساكنان طبقات بالا در شرایط اضطراری و یا وقوع حریق میباشد.
تنها راه كه آن هم به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب اقتصادی و فرهنگی، یا در سازه ها پیش‌بینی نشده و یا به صورت غیر استاندارد، طراحی و اجرا می‌شود.
روند افزاینده جمعیت، بوجود آمدن ساختمان‌های بلند و تعویض خانه‌های یک طبقه و ویلایی با آپارتمان‌های چندین طبقه، ضرورت وجود راهی برای خروج ایمن و بی‌حادثه ساكنان این خانه ها را در شرایط بحرانی، مهم تر از گذشته میسازد.
امروزه، «پلكان فرار» كه نحوه طراحی و اجرای آن به تعداد طبقات سازه بستگی مستقیم دارد، تقریباً تنها راه تسریع و سهولت خروج مردم از ساختمان، به هنگام شرایط بحرانی و وقوع آتش‌سوزی شناخته میشود.
بر اساس تجربه طولانی و همچنین موفق كشورهای اروپایی، مانند فرانسه، متاسفانه همچنان طراحی و ساخت پله‌های اضطراری در ایران با مشکلات و عدم رعایت استانداردها مواجه است.
بیشترین عامل بازدارنده جهت ارتقاء امكانات ایمنی ساختمانها از جمله پلكان فرار، به خصوص در شهرهای بزرگ، ریشه در مشکلات اقتصادی دارد، که میتوان با قانونگذاری و اجرای آن تا حدود زیادب این مشکل را برطرف کرد.

پله فرار

پله فرار

تعریف پلکان فرار

پله فرار به پله های فلزی که صرفاً برای ساختمان های موجود که پیش از اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مجاز است و به صورت پله خارجی اجرا شود گفته می شود. برای ساختمان های بالاتر از ۵ طبقه وجود پله فرار و همچنین آسانسور الزامی میباشد.

ابعاد پلکان فرار

برای ساختمانی که ظرفیت آن کمتر از ۱۰ نفر در هر طبقه است:

حداقل عرض پله: ۴۵سانتی متر
ارتفاع پله: ۳۰ سانتی متر

برای ساختمانی که ظرفیت آن حداکثر ۲۰نفر در هر طبقه است:

حداقل عرض پله: ۵۶سانتی متر
ارتفاع پله: ۲۳ سانتی متر

دستورالعمل ایمنی اجرایی پله فرار

بهترین محل و موقعیت قرارگیری پله فرار، دور از پلکان عمومی ساختمان و در دسترس کلیه واحدها میباشد.
عرض پله و پا گرد و هم چنین مسیر راه خروج در هیچ قسمت از طول مسیر نباید کاهش پیدا کند.
درب ورودی به پله فرار باید به طرف پله ها باز شود.
ابعاد پله فرار باید از پشت بام تا کف محل خروجی (مشرف به فضای آزاد) اجرا شود.
عرض هیچ یک از دسترسی های خروجی نمیبایست کمتر از ۹۱ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
پا خور کلیه پله ها باید از به یک شکل و از یک جنس بوده تا لغزندگی به حداقل برسد.
ارتفاع نرده ی پلکان فرار باید حداقل ۸۰ سانتیمتر و هم چنین فاصله حفاظهای داخلی (عمودی) حداکثر ۱۰ سانتیمتر باشد.
کف پله ی فرار باید با ورق آجدار به کلفتی حداقل ۳ میلی متر کار شود.
هم چنین به منظور جلوگیری از باران و لغزندگی و هم چنین سقوط اشیاء، پلکان فرار باید به سقف مناسب تجهیز شوند.

 

این پست توصیه می شود

نظرات