ضوابط طراحی پله گرد

ضوابط طراحی پله گرد

در اجرای پله گرد که یکی از پراستفاده ترین انواع پله در دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان می باشد باید به ضوابط طراحی پله گرد توجه شود تا پله گرد ساخته شده مطابق با استانداردهای ساختمان اجرا شود.در ادامه به برسی برخی از ضوابط طراحی پله گرد اشاره می کنیم:

کف پله گرد:

میزان اندازه کف پله بستگی به طول قدم ها و اندازه کف پا دارد، اندازه کف پله باید بین 63 تا 65 سانتیمتر باشد و در صورت نیاز نیز می توان کف پله گرد را 3یا 4 سانتیمتر نیز پهن تر در نظر گرفت.

ارتفاع پله گرد:

ارتفاع پله باید براساس استفاده اشخاص از پله گرد و محل نصب آن باشد. ارتفاع پله گرد برای واحد های مسکونی در حدود 16 الی 20 سانتیمتر می باشد، این ارتفاع استاندارد برای تمام گروه سنی کاملا مناسب است. ارتفاع پله گرد در مکان های عمومی بین 15-17 سانتیمتر در نظر گرفته میشود زیرا تمام گروه های سنی به اجبار از این پله ها استفاده می کنند.

محل نصب پله گرد:

پله گرد برای مکان ها و محل های کم رفت و آمد نصب می شود و برای دسترسی به طبقات بالاتر گزینه مناسبی می باشد. در طراحی پله گرد، پله حول لوله ای به قطر 10 تا 15 سانتیمتر می چرخد که این میزان قطر باعث می شود دایره متوسط گردش پله را به قسمت های مساوی تقسیم و سپس مرکز دایره گردش پله را به مرکز وصل کند و امتداد خطوط گردش پله محیط دایره خارجی پله گرد را قطع می کند. محل نصب پله گرد باید در مکانی باشد که حرکت و چرخش حول محور دایره مرکزی امکان پذیر باشد.

مطالب مشابه

نظرات